Sök:
Älgnappa: Kalv är hela hudar på ca 15 fot. De större hudarna är delade om ca 15-20 fot. Älgnappa har mer fel än t. ex. då de som hanterar råhudarna inte är proffs. Ett mjukt och fint skinn.