Sök:
Denna svinmocka har en hög och jämn kvalite. Med hög färgfasthet och klippta kanter så spillet blir minimalt. Mjuk och fin med ett fint fall. Ett bra skinn till ett umärkt pris. Ca 7 fot per skinn.